Tilsvar til vurdering

Uinteressert og uhøflig

Jeg har to ganger vært henvist til Koss Harnes, en gang for meg selv og en gang med mitt barn. Første gang jeg var hos henne var jeg overrasket over hvor uinteressert og uhøflig hun var, ganske uvanlig synes jeg når man har som yrke å treffe/hjelpe pasienter hele dagen. Da min sønn og jeg var der noen år senere var hun heller ikke hyggelig, og da hun skulle brenne bort et sprengt blodkar bommet hun på denne (men satte fort et plaster over så vi ikke så det) Da vi kom hjem og tittet under plasteret så vi at det hadde vært en forgjeves tur til hudlegen som hadde laget et lite svimerke ved siden av det sprengte blodkaret...