Tilsvar til vurdering

Hastverk er lastverk

Virker som det viktigste er å få pasienten så raskt ut som mulig. Er hyggelig i tonen, men selve behandlingen går i et rasende tempo. Fort er ofte bra, men ikke her.