Tilsvar til vurdering

Stressende og avfeiende

Gjessing var ikke interessert i høre på det jeg hadde å fortelle, han ville kun ha korte svar på sine spørsmål. Jeg hadde skrevet ned en god del ting jeg ville gå gjennom, men dette viftet han vekk. Han prøvde å avslutte samtalen mens jeg fremdeles stilte spørsmål. Jeg fikk bare svar på noe, og ble stresset av denne behandlingen. Jeg ble ikke hørt og fikk ikke den hjelpen jeg trengte. Det virket som han var mest opptatt av å få meg ut av kontoret raskest mulig.