Tilsvar til vurdering

GOD TILGJENGELIGHET FOR "NORMALE OPPGAVERRR

+ God tilgjengelighet / kort ventetid
+ Grei oppdatering av prøvetaking m.v

- Liten entusiasme for bruk av spesialisthelse-
tjenesten og tilfeldig oppfølgning av meddelelser
derfra
- Lav prioritet i forhold til arbeidsoppgaver
(ansettelsesforhold?) fra / kon-
takt med offentlige helseinstitusjoner