Tilsvar til vurdering

Lite tilgjengelig

Har ikke vært hos min fastlege på minst 2 år, pga lite tilgjengelighet. En vet ikke om alvorlige sykdom, sett fra min side blir fulgt opp.