Tilsvar til vurdering

Arrogant, travel og stresset

Det er lenge siden jeg har hatt en så dårlig opplevelse hos en praktiserende lege. Opplevde under samtlige konsultasjoner en arrogant og stresset lege som ikke informerte tilstrekkelig hverken før eller etter inngrep. Fikk utdelt et skriv etter operasjonen full av latinske ord og forkortelser de færreste uten ph.d i ØNH ville forstått seg på. Dessverre fikk jeg derfor ikke informasjon om alle medisiner som skulle tas etter nevnt inngrep. Heller ingen oppfølging etter inngrepet, og han hadde heller ikke tid til å besvare spørsmål pr tlf. Måtte til slutt oppsøke en annen privatpraktiserende spesialist. Hadde heller reist til en annen by enn å besøke denne «spesialisten» igjen.