Tilsvar til vurdering

Fraværende

Særs utilgjengelig og litt imøtekommende. STYR UNNA
Hun har lite eller ingen forståelse for sammensatte forløp.