Tilsvar til vurdering

forsinkelser og lite tid til pasienten

her er det om å gjøre å bruke minst mulig tid pr. pasient. Føler meg ikke sett. dårlig kommunikasjon