Tilsvar til vurdering

Får ingen smertelindring ved koloskopi her...

Fikk erfare at koloskopi kan være en svært smertefull undersøkelse. Fikk ikke tilbud om smertelindring. Fikk kun tilbud om å avslutte undersøkelsen underveis før den var fullført. Har nå fått vite at på andre steder får man tilbud om smertelindring før oppstart av behandlingen, og under selve behandlingen dersom denne oppleves smertefull. Tør aldri å gjennomføre dette igjen uten smertelindring. Legen spurte gjentatte ganger underveis om jeg ville avslutte behandlingen. Sitter igjen med følelsen om at dette er en samlebåndsbedrift som tenker inntjening fremfor å klare å få gjennomført undersøkelsene. Legen avslutter heller behandlingen uten å få gjennomført en fullstendig behandling framfor å bruke tid på smertelindring. Jeg føler meg som en taper som ikke klarte å gjennomføre hele undersøkelsen pga store smerter. Når jeg ser at andre tilbyr smertelindring så har jeg ingen god følelse for denne legen. Det som er positivt ved dette stedet er at sekretærene og den kvinnelige ansatte som var med underveis var helt supre. Sekretærene svarte på spørsmål før undersøkelsen, og hun som var tilstede under undersøkelsen prøvde å avlede og trøste når jeg hadde store smerter. Legens kommentarer var kun om han skulle avslutte behandlingen, noe jeg ble nødt til å gjøre før han var halvveis...