Tilsvar til vurdering

Glemmer mye

Får lite tillit da legen ofte glemmer hva som er gjort, føler at ikke er lest opp på journal, og må ofte sjekke tilbake når du sier at prøven ble tatt tidligere. Viser seg da ofte at prøven ikke ble tatt, men andre prøver ble tatt istedet.