Tilsvar til vurdering

Opptatt av tastaturet

Hadde vært bedre med en telefonkonsultasjon, ettersom legen kun så på bilder, og skrev på sitt tastatur de minuttene konsultasjonen varte.