Tilsvar til vurdering

Lite hensynsfull

Da jeg pga. kraftige smerter i underlivet ikke klarte å gjennomføre et lite kirurgisk inngrep, ble jeg møtt med irritasjon, og en klar beskjed om at dette måtte jeg tåle. En dårlig opplevelse. Jeg skal ikke tilbake til denne gynekologen.