Tilsvar til vurdering

Fullstendig kaos

Håper virkelig Krister snart er tilbake.Lite holdbart med vikar for vikaren.Vanskelig å få time.og ingen oppfølging.føler seg ikke akkurat trygg etter legebesøk.Når det gjelder prøvetaging har de enten ikke tid.eller så klarer de ikke å ta blodprøver.så må sendes videre til Furst.og da fungerer jo ikke labratoriet.Rart ingen kan svare når Krister er tilbake?