Tilsvar til vurdering

Dårlig komunikasjon

Legen bruker en komunikasjon s om ikke fungerer for meg. D.v.s. en lenke man skal klikke inn på , så oppgi mobilnr. , så få melding med "kode" for å logge inn .
Dette har ikke fungert. Jeg sa ifra om dette andre gang jeg var der , men ingenting skjedde...