Tilsvar til vurdering

Ubehagelig opplevelse

Fremstod god i sitt fag og følte aldri at jeg var i dårlige hender, men opplevelsen her var dessverre sært dårlig.

Ovenfra- og ned-holdning, avbrøt meg, kom med krasse spørsmål til påstander jeg hadde om min egen helse osv. Snakket til meg som en idiot.

Velger dessverre å heller finne hjelp privat, kanskje det finnes noen med forståelse for min situasjon og som faktisk har et ønske om å hjelpe meg.