Tilsvar til vurdering

Lite engasjert og ikke-servicevennlig

Oppleves som lite engasjert - ei heller ikke villig til å strekke seg for å yte god service ovenfor pasienten.

Her får man opplevelsen av en som innehar "minimalist value" - og gjør kun det som absolutt forventes av en. Det vil si - ingen med passion og "drive" innenfor sitt fagfelt og sine pasienter, og strekker seg ikke noe for å yte noe ekstra.

Styr unna! :-) byttet lege etter denne erfaringen.