Tilsvar til vurdering

Lite empatisk

Severinsen virker ikke til å særlig interesse for meg som pasient, han lytter ikke og kommer med kortvarige løsninger som sykemelding eller medisinering. Jeg føler meg ikke sett eller forstått som pasient og har derfor måtte bytte lege.