Tilsvar til vurdering

Uinteressert, ubehagelig og uprofesjonell.

Det viktigste for han var å bli fortest mulig ferdig med konsultasjon. Var der for å høre om nedfrysing av egg. Brukte mindre enn 20 min. Han er lite empatisk. Gir uprofesjonelle kommentarer slik at det endte i tårer.Meget skuffet og ubehagelig opplevelse.