Tilsvar til vurdering

Lite behjelpelig

Møte med legen er hyggelig men interessen for å stå på for pasienten er litt fraværende.

Overarbeidet med for mange pasienter pr dag så tiden strekker til.Litt fort inn og fort ut mentalitet.