Tilsvar til vurdering

Trygg, lyttende og kunnskapsrik

Hører på det det du sier, blid og hyggelig. Synes selve legekontoret sin resepsjon er noe ubekvem, luke inn fra venteværelset hvor det er veldig kort avstand til benken hvor man sitter og venter, umulig å si noe der uten at hele benken hører hva du sier.