Tilsvar til vurdering

Lite tillitsfull

Denne legen informerte meg i første møte om tidspresset sitt, og han tok seg aldri tid til å bli kjent med meg. Dog rask med henvisningene.