Tilsvar til vurdering

Ble ikke ivaretatt - sløvt arbeid

Har hatt Eide som fastlege i en periode, men fikk endelig byttet etter flere dårlige opplevelser. Har ikke fått god og tilstrekkelig informasjon fra legen, noe som har resultert i jevnlige besøk til private legesenter, samt mye usikkerhet rundt egen behandling. Opplever Eide som uengasjert i eget yrke, noe som til slutt går utover pasienten.