Tilsvar til vurdering

Fastlege uten mulighet for kontakt

Lovisenberg legesenter informerer at de kan kontaktes på helsenorge.no. Ingen svarer på henvendelser på helsenorge.no!
Ingen svarer på telefon, kun beskjed om ventetid.

På legekontorets hjemmeside henvises det til besoklegen.no. Det er ikke mulig siden siden kommer opp med sikkerhetsadvarsel! Linken til hjelp, kommer med sikkerhetsadvarsel!

Hvordan kan dette senteret være med på Oslo kommunens fastlegeliste?