Tilsvar til vurdering

For lang ventetid

Dårlig tilgjenglighet både på oppsatte timer og aldri noen akutt timer ledig. Oppsatt time må du ofte vente 4-5 uker for å få. Har flere ganger blitt kasteball mellom fastlegekontoret og legevakta de gangene jeg har hatt behov for akkuttime. Ringer kl 9.00, kommer igjennom til sekretær 9.05 og ingen leger har akutt timer og får beskjed om å henvende meg til legevakt (som sier dra til fastlegen!)

De gangene jeg faktisk har kommet til Frode har han forsåvidt vært hyggelig, dog litt belærende med sin kunnskap. Pga dette og manglende tilgjenglighet synes jeg tillitsbyggingen mellom fastlege og pasient blir ødelagt, noe som gjør at jeg er på jakt etter en ny fastlege. Jeg har noen kroniske tilstander som han virker og betvile, og det er vanskelig å få henvisninger/medisiner som jeg allerede var satt på fra tidligere leger. Sikkert en dyktig lege med mye kunnskap, men dessverre ikke sett mye til den siden av han. Har en vikar som virker ut som en god lege da!