Tilsvar til vurdering

Ble ikke hørt

På grunn av at legen min sluttet, gikk jeg over til ny lege. Dette var mitt første besøk til Per-Cato Stenhammer. Dessverre hadde jeg ikke et godt inntrykk av dette første besøket. Jeg har følelsen av at de ikke hørte meg og ikke trodde meg.
Nå mistet jeg noen interesse å be om hjelp og oppsøke lege neste gang og har avbestilt nettopp time.