Tilsvar til vurdering

Uheldig.

Ble ikke møtt på en ønsket måte i en sår situasjon. Tok ikke hensyn til andre diagnoser, som igjen forverret opplevelsen.