Tilsvar til vurdering

Faglig sterk, men varierende empati

Jeg opplever Kari som en grundig fastlege som nok tar alvorlige somatiske tegn på alvor. Empatien og kommunikasjonen har vært varierende - har opplevd alt fra å bli tatt overraskende godt imot når det viste seg at jeg «bare» hadde forkjølelse og jeg var redd for at jeg ikke var «syk nok» for et legebesøk til at jeg opplever at hun ikke møter meg når jeg har delt «livstraumer» som har påvirket min helse. Dette er vondt og har redusert min tilitt til henne.