Tilsvar til vurdering

Viktigper

Gidder ikke lese journaler og klarer da heller ikke å trekke logiske slutninger. Framstår unøyaktig og lat.