Tilsvar til vurdering

Lang ventetid på timer

De gangene jeg har prøvd å få time har jeg opplevd å måtte vente i over 2 uker på å få time, selv om det har vært ting som hastet. Hyggelig lege, men føler ikke at jeg ble tatt på alvor når det kommer til psykiske plager.