Tilsvar til vurdering

Hatt henne hele livet

Har hatt Anne-Grethe som fastlege hele livet og er veldig fornøyd. tatt hånd om alt av problemer og plager. har stor kunnskap innenfor feltet sitt.