Tilsvar til vurdering

God fastlege

Generelt god behandling ved konsultasjon. Henviser kjapt videre ved mistanke om behov for spesialist, undersøkelse osv