Tilsvar til vurdering

Middels

Ikke fullt så fornøyd med han. Lytter ikke til pasienten. Vanskelig å snakke med