Tilsvar til vurdering

Lite oppfølging

Bruning er rask med å henvise til spesialister og dyre utredninger (f.eks. MR) uten å bry seg med å undersøke pasienten selv. Jeg har fortsatt til gode å oppleve at hun gir tilbakemelding på resultatene av utredningene uten at jeg har måttet ringe og purre - og da har hun ikke fått sett på dem. Jeg opplever henne som overfladisk, og etter min oppfatning stiller hun overhodet ikke de opplagte spørsmålene for å få et riktig bilde av situasjonen. Det tar ofte flere dager å få kontakt med Britanniatorget legesenter på telefon