Tilsvar til vurdering

Veldig bra..

Ringte på morgenen og fikk time samme dag.Hadde halsvondt...Han skreiv ut en resept etter samtale,men presiserte at den ikke skulle benyttes uten at tilstanden ble verre..Noe jeg heller ikke gjorde..Fikk et godt inntrykk av ham første gangen..Jeg har nettopp skiftet fastlege for den siste legen gikk av med pensjon.Det eneste jeg ble fortaltav ansatte på legekontoret når jeg bestillte akutt time var at han ikke hadde god tid til meg.Forstålige grunner,han har jo timeavtaler heile dagen og da er det satt av tid til pasienter .