Tilsvar til vurdering

Skuffet

Han er nok en ok lege for ordinære sykdommer.
For mer kompliserte tilfeller lytter han lite til
pasienten og møter motforestillinger med irritasjon
og avvisning. Forholdet pasient/lege blir da vanskelig.