Tilsvar til vurdering

Arrogant og motvillig

Forstår ikke hvorfor denne siden ikke tar inn en ærlig vurdering av Michael Golding? Jeg har selv arbeidet i helsesektoren i mange år, og mener å ha forutsetninger for å vurdere en leges faglige dyktighet og empati med sine pasientene. Det er mulig at han er en dyktig lege, men hvordan kan man vurdere dette når han er fullstendig uinteressert i å kommunisere med sine pasienter. For min del kan det virke som han mistrives i sin arbeidssituasjon. Ta nå dette inn, slik at nykommere i Grimstad er advart mot å bruke ham!