Tilsvar til vurdering

Gode intensjoner som ikke oppfylles

Legen har tydelig gode intensjoner om et tett lege-pasientforhold, men det strander når det kommer til praksis. Har ved noen anledninger hatt knapt med tid og dermed lite tid til å lytte aktivt når pasienten har gitt uttrykk for plager. Er ikke tilgjengelig hver ukedag.