Tilsvar til vurdering

Totalt uinteressert

Virker ikke interessert i hva som feiler deg, og vet gjerne hvordan du har det bedre enn du selv vet. Viser sterkt at han tviler på om du forteller sannheten eller ikke, og bruker LANG tid på å gi øyeblikkelig hjelp. Prioriterer alt annet. Generelt sett en hyggelig mann, men igjen..