Tilsvar til vurdering

Jeg er godt fornøyd

Han er flink i sitt arbeid og positiv. Litt dyrt, men flink til å lytte og forklare.