Tilsvar til vurdering

Tar ikke hensyn

Har de siste to årene vært hos tannlegen pga. skader på tennene som følge av spiseforstyrrelser og sykdom. Har opplevd at tannlegen ikke tar hensyn til situasjonen, og at jeg ikke får den behandlingen som kreves for å forhindre at tennene slites ned ytterligere. Hun er flink, men gjør ikke en helhetsvurdering av situasjonen og jeg føler meg ignorert.