Tilsvar til vurdering

Noe for deg som liker å vente!

Generelt er jeg fornøyd med henne. Likevel er jeg svært missfornøyd med forsinkelsene som gjentar seg.