Tilsvar til vurdering

Virker fastlåst i "læreboka" og "normaler".

Kan anbefales som allmennpraktiserende lege ved vanlig kontroll og kjente problem -er da svært god på å lytte og vise forståelse. Men er opplevd som ubehagelig og lite forståelsesfull ved sykdomstilfeller utenfor det "normale".