Tilsvar til vurdering

Lite tilstede på legesenteret

Jeg har ingen ting negativt å si om dr.Tran bortsett fra at hun sjelden er tilgjengelig. De få gangene vi har hatt behov for legetime, har vi komme til vikarer eller andre leger på legesenteret.