Tilsvar til vurdering

Trur ikkje på det som vert fortalt han

Legen trur ikkje alltid på det som vert fortalt til han.
Når han ikkje finn ei løysing, så seier han " Noen plager skal man jo ha ".
Tilbakemeldingar / "Kritikk" taklar han svært dårleg.
Då vert han tydeleg sint / irritert, og seier : " Slike uttalelser finner jeg meg ikke i, du har fått en forsvarlig behandling"