Tilsvar til vurdering

Alltid forsinket

Ikke lett å få time innen rimelig tid her. Kommer i 50% av besøkene til en vikar. Gunhild er flink og mitt inntrykk er at hun tar seg god tid til meg. For god tid generelt? Hun er ALLTID forsinket. Jeg kommer alltid tidsnok til avtalt time, og ikke en eneste gang har jeg kommet til når timen skulle startet.

Jeg er stort sett fornøyd, og det er en kunst å balansere effektivitet, kvalitet og empati.