Tilsvar til vurdering

Misfornøyd

Dårlig på å henvise. Bruker altfor mye tid på å snakke uten å høre på pasienten. Dårlig til å lytte, og klarer ikke å fokusere på problemet.