Tilsvar til vurdering

spesialist i forhold til rotfylling

Ga god informasjon i forkant av behandling. Forklarte i etterkant hva han hadde gjort og hvordan han vurderte situasjonen. Gav god informasjon om hva jeg kunne forvente av smerter og bivirkninger i etterkant og hvordan jeg skulle forholde meg til det. Tok hensyn til at jeg i utgangspunktet er redd for tannlegebehandling.

Rotfylling er ikke behagelig, jeg følte meg meget godt ivaretatt.