Tilsvar til vurdering

Distré!Tar den letteste utvei.Sjelden hjelp og få

Klager om omfattende smerter men legen bagatelliserer smertene.Jeg vet hvor vondt jeg har.Ikke ho!!!