Tilsvar til vurdering

Dårlig service

Jeg var hos øyelege Per Klyve i 2011. Jeg var henvist fordi optikeren min hadde problemer med å korrigere min hornhinneskjevhet (astigmatisme) som var blitt gradvis verre, spesielt på det venstre øyet. Ettersom jeg i den perioden var innlagt på sykehus var det sykehuset som henviste meg.

Synet mitt har gradvis blitt verre og verre. Jeg har nå 50% syn igjen på det venstre øyet og er nå, igjen henvist til øyelege med samme problematikk, og spørsmål om keratokonus. I den forbindelse ringte jeg Asker og Bærum øyelegesenter (ABØ) for å få greie på hva konklusjonen var sist jeg var hos dem, og om det var noe tegn til keratokonus den gangen. De ba meg ta kontakt med min fastlege for å få kopi av epikrisen.

Fastlegen kunne ikke finne epikrisen da den naturlig nok var sendt til sykehuset som hadde henvist meg. Jeg skrev derfor brev for å få utlevert journal fra ABØ. I dag kom "journalen" i posten sammen med et gebyr for utskrift av journal på 85kr, samt et "gebyr" på 59kr. Journalen jeg fikk tilsendt besto av et ark der deres vurdering er at jeg "ser litt dårligere enn forventet", og at de anbefaler at jeg fortsetter kontroll hos min optiker.

Det er godt mulig de har loven på sin side når de krever gebyr, men det fremstår for meg som svært urimelig å kreve 144 kr for å skrive ut et ark. Jeg er heller ikke spesielt imponert over konklusjonen deres da asymmetrisk astigmatisme kanskje allerede for 5 år siden kunne gitt dem mistanke om keratokonus? Så dårlig service er det lenge siden jeg har møtt.