Tilsvar til vurdering

kan bli bedre

Jeg føler at klinikken kunne gi bedre oppfølging til pasienter ift smerter som oppstår etter behandling.